Top returns

PFA’s primary goal is to make our customers’ savings grow, and our top investment returns in recent years have achieved exactly that. The top results are not least thanks to our straightforward investment strategy and an investment department manned by experts with long-standing experience.

PFA Plus - compared with other companies

Afkast på anbefalede livscyklusprodukter 2014, procent

Selskab med laveste afkast   PFA Plus profil C    Selskab med højest afkast

Afkast på anbefalede livscyklusprodukter 2012 til 2014, procent

Selskab med laveste afkast   PFA Plus profil C    Selskab med højest afkast

Afkast på anbefalede livscyklusprodukter 2010 til 2014, procent

Selskab med laveste afkast   PFA Plus profil C    Selskab med højest afkast

Afkastet for PFA Plus er inkl. 5 % i KundeKapital primo 2010.

Alle afkasttal for konkurrenterne er baseret på offentliggjorte tal fra selskabernes respektive hjemmesider. Konkurrenterne er valgt ud fra deres gennemsnitlige afkast på de fire viste punkter. Derfor kan selskabet med laveste afkast have højeste afkast på enkelte punkter - og omvendt.

Afkastet er en gennemsnitsberegning for alle kunder, og investerings- og handelsomkostninger er fratrukket. Afkastet i tabellen tager ikke højde for udbetalingssikring, at der sker indbetalinger eller skift mellem investeringsprofiler. Afkastet er før pensionsafkastskat